Skip to main content

Search form

Kontaktformulär

Välkommen!
Vill du göra en reklamation är det viktigt att du fyller i så många uppgifter som möjligt i formuläret nedan. Det är alltid värdefullt för oss att få in reklamationer på våra produkter och med hjälp av de uppgifter vi får från dig kan vi lättare identifiera och därmed eliminera felkällor i produktionsledet.
 
SLÄNG INTE DET SOM DU VILL REKLAMERA!
Du hittar svar på de vanligaste förekommande frågorna under rubriken "Frågor & svar"
 
Tack för att du kontaktar oss. 

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg png.